Claudia Leibovitz, 18 Octobre, Dijon

Vous aimerez aussi...